Press "Enter" to skip to content

Izložba „Tanka linija – između leka i otrova“

U sredu, 15. novembra 2023. godine, u 18 časova, u Galeriji Narodnog muzeja u Valjevu biće otvorena Izložba „Tanka linija – između leka i otrova“. Izložba je ralizovana u saradnji Muzeja nauke i tehnike i Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Autori izložbe su Ivan Stanić – viši kustos Muzeja nauke i tehnike, Jelena Manojlović – kustos Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta i Svetlana Mitrović – kustosa Etnografskog muzeja u Beogradu.

pozivnica

Ideja autora izložbe Ivana Stanića, višeg kustosa Muzeja nauke i tehnike, Jelene Manojlović, kustosa Muzeja za istoriju farmacije Farmaceutskog fakulteta i Svetlane Mitrović, kustosa Etnografskog muzeja u Beogradu bila je da izložbom kontekstualizuju deo dinamične granice između leka i otrova kao i da ukažu na značaj saznanja, prenošenja iskustava i savremenih naučnih dostignuća. Fenomen granice između leka i otrova sagledavan je kroz prizmu istorije nauke i nasleđa: farmacije, medicine, etnologije, biologije, arheologije, pravne regulative, medija, kao i u širem društveno-istorijsko-prirodnjačkom kontekstu, sa teritorijalnim fokusom na područje Srbije. Na izložbi su prikazani istorijska perspektiva i pojedinačni fenomeni tanke linije koja je delila život i smrt tokom razvoja lјudske civilizacije. Zastupljeni su eksponati iz zbirki Muzeja nauke i tehnike, Muzeja za istoriju farmacije, Narodnog muzeja Požarevac, Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Hemijskog fakuleta Univerziteta u Beogradu, Gradskog muzeja u Vršcu i privatnih zbirki. Rad na izložbi zahtevao je saradnju sa stručnjacima iz različitih oblasti nauke i kulture.

Mnoge tanke linije danas su utvrđene zahvalјujući saznanju kroz praksu, ali prvenstveno zahvaljujući razvoju nauke. Autori ovom izložbom žele da podstaknu na razmišlјanje o fenomenu tanke linije između leka i otrova koja je često skliska, nekada nevidlјiva, ali je kroz istoriju bila vrlo dinamična. Priča o odnosu čoveka prema leku i otrovu i njihovoj upotrebi jeste priča o ljudskoj civilizaciji, o našem odnosu prema prirodi i nauci i o međusobnoj komunikaciji – uzbudlјiva, kontroverzna i još uvek sa neizvesnim krajem.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *