Press "Enter" to skip to content

“ISIJAVANJE POEZIJE” SNEŽANE JAKOVLJEVIĆ ČKOJIĆ

Iz štampe je izašla nova zbrika pesama valjevske poetese Snežane Jakovljević Čkojić pod nazivom „Isijavanje poezije“. Snežana je poslednju zbirku pesama objavila pre tačno deset godina i kako sama kaže vreme je učinilo da njena poezija sazri i sačeka pravi trenutak da isija u svet. Izdavač knjige je „Art grupa Akt“, glavni urednik Dejan Bogojević. Recenzenti su Ognjen Petrović i Dejan Bogojević, dok je ilustraciju za koricu radila slikarka iz Novog sada, Dubravka Čelebić.

Isijavanje_poezije_snezanackojic_edited

„Zbirka pesama Isijavanje poezije ontološka je i egzistencijalistička niska sasvim uspelih uvida u mogućnosti artikulacije individualnog iskustva u uslovima (ne)kontrolisanog haosa pojavnosti u koji se književnošću unosi izvestan red i koje se, istina, povlači u periferna značenja same pesme. Snežana Jakovljević Čkojić piše proživljeno, preživljeno i prosanjano – sa razumnim odmicanjem od teksta – o najtežim stvarima sa diskretnim humorom i katkad ironično.

Karakterističan primer nalazimo u pesmi Savladavanje vatre: Ja sam hodajući plakat / na kome piše / MASLAČAK JE SAVLADAO VATRU. Naročito su efektne pesme koje se kombinacijom od svega nekoliko stihova pretvaraju u prave lirske filozofeme: Svakoj prašini je određeno da se slegne / posle se lepo vidi šta je na putu / kuda ići i šta zaobići. Među najuspelijim pesmama svakako se izdvajaju one u kojima se postiže puna simbioza ličnog i tekstualnog: Po mojim tragovima ide se / ali uvek unazad u slike i mesta / u iluziju da je nešto bliže čega više nema / Novi čovek cveta kada ga zgaze / onda traže nekog ko ne postoji / ko je bio samo most između pupoljka i cveta. Pisane pročišćenim stihom u kojem je vidljiva autorkina uspela namera da ga „oslobodi“ suvišnosti i svede na ono (za pesmu) esencijalno – jezgrovito i upečatljivo, pesme Snežane Jakovljević Čkojić neprekidni su žamor sa sobom i svetom, dijalog između različitih pesnikinjih „ja“ koja se u stihu ponovo rađaju, „još manje“ – kako autorka konstatuje – izbrisano (iz zemaljskih evidencija) i srećno – ustremljeno ka onostranom, no čvrsto ukotvljeno u pojavnom.“ Iz recenzije Ognjena Petrovića „Bešumni pad i let Snežane Jakovljević Čkojić“.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *