Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resort
Početna stranaValjevske vestiPozitivaMladiKulturaSportBlogFoto danaNa kafici saAdresarKontakt
Pratite nas preko Facebook-a  Pratite nas na Twitteru  Rss
Divcibare Ski Resort
Divcibare Ski Resorr

VALJEVSKO BLOGOVARANJE

Prijavi se na feed Viewing entries tagged Pokret za Valjevo

ZA VALJEVO IZNAD PROSEKA 2, deo - Program Pokreta za Valjevo

Objavljen od Pokret za VALJEVO
Pokret za VALJEVO
Драги пријатељи, Избори су заказани за 6. мај. ПОКРЕТ ЗА ВАЉЕВО НА ЛОКАЛНЕ ИЗБ
Korisnik je trenutno offline
na četvrtak, 29 mart 2012
in POLITIKA 1 Komentarit

 

POKRET ZA VALJEVO

Drugi deo programa

VALJEVO IZNAD PROSEKA (1995. godina)

U čvrstom ubeđenju da nastavak realizacije tih vizija može da našem gradu obezbedi brži razvoj i prosperitet, najbitnije segmente VALJEVA IZNAD PROSEKA Vam predstavljamo ponovo, u integralnoj verziji. Ovaj dokument je ujedno i naš program iza čijih osnova (izuzev opštih elemenata, koji nisu vezani za naš grad, već za granice i naziv države u kojoj živimo) i danas stojimo, od koga ne odustajemo ni sada ni u buduće, prihvatajući potrebu za obogaćivanjem njegovog kvaliteta, shodno postignutom aktuelnom razvoju našeg okruženja. Dalja razrada, modernizacija, a što je najvažnije, i realizacija iznetih programskih smernica, moguća je samo udruženim snagama svih sugrađana, svih Valjevaca koji hoće i mogu, koji imaju znanja, snage, ljubavi i entuzijazma da rade za dobrobit našega grada, i dobrobit pokolenja.

UVOD

Dokument pred Vama predstavlja pokušaj izgradnje osmišljene i realne vizije razvoja jedne regije u vremenu od 25 godina. Taj period je izabran iz mnogo razloga.

Prvo, to je razumno bliska budućnost čije osnove imamo danas kod nas i u svome neposrednom geografskom i ekonomskom okruženju.

Drugo, to je dovoljno dug period (otprilike vreme jedne ljudske generacije) u kome se mogu postaviti scenarija krupnijih razvojnih pomaka i promena. Za ovaj period opredelili smo se zbog svoga uverenja da je potrebno bar deset godina da se saniraju najteže posledice raspada predhodne Jugoslavije, rata, ekonomske krize i političke izolacije i da se tek tada dođe na polazište iole stabilnijih razvojnih perspektiva.

Zatim, to je i period kada će početi da dominiraju procesi integrisanja Jugoslavije u Evropu i 2020. godina je, u koliko se u međuvremenu ne dese novi regionalni procesi, izvesno godina kada Srbija mora funkcionisati kao članica Evropske zajednice (regularna ili pridružena), prihvatajući Evropske standarde pravnog sistema, ekonomije, političke organizacije i ljudskih sloboda i prava, odbrambene politike i organizacije, društvenih delatnosti.

Osnovna ideja ovog dokumenta je da podstakne javnost Valjeva na kritičko i ozbiljno promišljanje sopstvene budućnosti.

*

Voleli mi to ili ne – a ne vidimo nikakve razumne i dobronamerne razloge zašto se tome ne bismo radovali – Jugoslavija, Srbija a time i Valjevo iz godine u godinu, zalaganjem svojih vlada ali i zahvaljujući pomacima u inostranstvu, postepeno će se približavati Evropi. Nema nikakve sumnje da će Jugoslavija, pre ili kasnije, ali sigurno u narednih dvadesetak godina, postati deo jedinstvene Evrope, Evrope bez granica za ljude, robu, ideje i kapital. Evropi je Jugoslavija ( i predhodna i sadašnja ) potrebna ne samoo kao partner ili sused, već kao integralni deo koji kompaktno povezuje njene centralne i yapadne sa važnim istočnim delovima. Evropa je, s druge strane, životno potrebna Srbijii Jugoslaviji jer je Srbija uvek bila živi i dinamični deo Evrope, a Evropa inspiracija i najveći privredni i kulturni oslonac Srbiji. Evropa je Srbiji bila i uvek će biti mnogostruko važniji i bitniji oslonac, sused, partner i matica kulture i privrede, nego što je to bila i što će biti Rusija ili Kina. Ko pred ovim zatvara oči, taj ne shvata viševekovnu istinu koja može samo da nas usrećuje i uliva nam hrabrost i volju za poduhvate i razvoj – istinu da smo nastali i kroz istoriju se razvijali kao deo mnogokulturne Evrope, centra i motora sveopšte ljudske kulture i civilizacije, ishodišta najprogresivnijih ideja demokratije, tolerancije, tehnologije, nauke, umetnosti.

Postepeno lečeći rane od krvavog raspada predhodne Jugoslavije, razaranja njene privrede i društvenog bogatstva, gubitka velikog broja mladih u ratu i u nedogledima tuđine, Srbija a i Valjevo u njoj koračaće napred, očiju uprtih u bogatu i dinamičnu Evropu, koja nas sa svih strana okružuje i podstiče da zanemarimo sporove prošlosti i sigurnije i dalje gledamo u budućnost.

Elementi razvoja koje vam ovde predočavamo zasnovani su na scenariju u kome se Evropi približavamo umesto da od nje uzmičemo. Iskustva kroz koja su u uključivanju u Evropu prolazile Španija, Portugalija i Grčka poslužili si i nama da predvidimo neke trendove razvoja i promena koji će se veoma izvesno dešavati. Od toga da li ćemo prihvatiti i podržati ili ćemo sumnjičavo odbijati ideje koje uspešno i plodno žive decenijama i vekovima, zavisiće koliko ćemo brzo dostizati tekovine mira, demokratije , rada i blagostanja razvijenog i bogatog sveta. Najbolje bi bilo kada bi smo sami pohitali da ova dostignuća primenimo ne odričući se specifičnosti i dragocenosti sopstvene kulture. Sa svakim našim korakom prema vrednostima Evrope, Evropa će sigurni smo, činiti dva koraka prema nama, ubrzavajući i jačajući veze i kretanja ka integraciji i daljem zajedničkom koračanju u budućnost.

Valjevo je po mnogo čemu posebno kao grad i regija i uvekje imalo ambicija da se razvija brže, izvan i iznad kompromisnih i vremenu ne primerenih razvojnih planova Srbije. Valjevo je grad koji hoce , može i želi da bude iznad proseka srbijanskih gradova. Valjevo je kroz svoju dugu istoriju uvek imalo otvorena vrata prema svetu. Stare trgovaćke veze sa Dubrovnikom, Mađarskom i Turskom u XVII i XVIII veku i dobre veze u prošlom i ovom veku sa Srednjom Evropom, Valjevo bi trebalo sada da značajno proširi sa razvijenom Evropom i bivšim YU prostorom. Nikako se ne sme dopustiti ponavljanje teške sudbine provincije ili dolaženje u pozociju visoke nezaposlenosti, političkih fabrika bez kvalitetnih programa i brzog obrta kapitala, visokom stopom iseljavanja i naglog prelivanja nezadovoljnih iz sela u grad.

URBANI RAZVOJ VALJEVA

U neposrednoj budućnosti Valjevo će se razvijati kao manji grad do 100. 000 stanovnika u kome će njegovi žitelji moći da zadovolje sve svoje potrebe na nivou razvijenih potreba stanovnika Evrope. Dakle, budući urbani razvoj grada će obezbediti efikasno obavljanje poslovnih i radnih aktivnosti, komforno stanovanje, savremeno obrazovanje i edukaciju, blagovremeno informisanje i efikasnu komunikaciju sa svetom, učestvovanje i praćenje raznoraznih kulturnih i sportskih događanja, bezbedan saobraćaj u samom gradu i između drugih naseljenih mesta.

Valjevo će biti zdravo i ugodno mesto za rad i boravak ljudi u kome će se dobro živeti i rado će se posećivati.

Osnovu budućeg gradskog razvoja činiće sadašnja urbana matrica, sa moderno urađenim centrom grada, njegovim pešačkim zonama, sređenim trgovima i pjacetama koje ukrašavaju javni spomenici, fontane, skulpture i u prostoru. Ova matrica biće samo obogaćena sadržajima koji sada ne dostaju gradu. Centralne gradske sadržaje činiće kompleks ustanova kulture – nova gradska biblioteka, muzeji, gradsko pozorište, banke i finansijske institucije, administrativne ustanove , mreža moderne trgovine i prsten gradskih parkova.

Prvenstveno se planira dislokacija svih vojnih objekata iz grada kao posledica modernizacije i profesionalizacije Vojske Jugoslavije, te povećanje bezbednosti i zaštite civilnog stanovništva. Na oslobođenom prostoru ispod parka „ Pećina“ razvijaće se sportski centar „ Vojvoda Mišić „. Ovaj centar sadržavao bi kompleks sačinjen od velike sportske hale, otvorenih i zatvorenih bazena i otvorenih bazena za male sportove i odbojku.

Sportski centar bi se naslanjao na veliki park „ Pećina“ koji bi se u potpunosti revitalizovao novim rekreativnim sadržajima i atraktivnim ugostiteljskim objektima (kafeima, restoranima i jednim većim hotelom visoke kategorije). Sam park bi se osvežio novim zasadima atraktivnog parkovnog rastinja. Regulacijom početnog dela Kolubarei dislokacijom saobraćajnica pored njenih reka i park „Pećina“ bi se spojili sa drugom parkovskom celinom na brdu Vidrak. Tako bi se dobio najveći parkovski gradski prostor u Srbiji u koji bi bili ugradjeni kompletni sadržaji za odmor, sport i rekreaciju.

Dislokacija vojnih objekata obezbedila i prostor za novu stambenu izgradnju na prostoru sadašnje kasarne u kome bi se razvilo moderno stambeno naselje višespratnica opremljenih svim servisnim sadržajima koji prate savremeno stanovanje.

Takođe , ova planirana dislokacija oslobodila bi veliki prostor vojnog poligona na brdu Peti Puk, gde bi mogao da se izgradi atraktivan parkovski prostor. Ovde bi mogao da se podigne kultivisani francuski park sa uređenim parkovskim lavirintom i fontanama. Ovo bi bio najatraktivniji pristup poslovnoj zoni koji bi se prostirali dalje na istoku.

Industrijska zona grada bi se prostirala u istočnom delu, na prostoru koji i danas zauzima, stim što bi se iz nje eliminisali svi sadržaji koji mogu biti potencijalni zagađivači životne sredine. Ovo znači da bi se sam grad oslobodio industrijskih postrojenja, kožare, Gradca i Elinda.

Najosetljivije pitanje daljeg urbanog razvoja predstavljao bi razvoj starih gradskih četvrtikoje su pre dvadesetak godina pripadale periferiji grada a danas su ugrađene u živo tkivo središta Valjeva. Naselja kao što su Radnička i Sindikalna kolonija, Peti Puk, Zlokućani, Ilidža, Bair, Gradac – vašarište, ulica 7-jula, predstavljaju definisane ambijentalne celine koje imaju svoju jasnu dimenziju gradskog trajanja. Sada su ovi prostori zapušteni u smislu urbanog razvoja i planiranja, te se u neposrednoj budućnosti mora voditi računa o revitalizaciji ovih gradskih četvrti. Njihova revitalizacija mora ići u pravcu rekonstrukcije postojećih objekata, izgradnje novih javnih objekata, pre svega objekata za zadovoljavanje javnih i zajedničkih potreba: kulturnih centara, izgradnje manjih sportskih objekata.

Posebnu urbanu vrednost ovako uređenog grada imače rekonstruisane i nove vodene površine – jezero kod stadiona, fontane i veštačke bare u industrijskoj zoni i prostoru Petog Puka.

Stroga Disciplina individualne gradnje, stroga regulacija saobraćaja i industrije, uslov su smisaonog i funkcionalnog razvoja grada. Izgradnju na novom građevinskomm zemljištu dozvoljavati samo tamo gde je pripremljena kompletna infrastruktura: saobraćajnice, voda, kanalizacija, struja, plin, telefon.

Poasebna briga urbanog razvoja biče dalja urbanistićka razrada gradskih prostora koji su pod režimom zaštite. Valjevo je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima dve dve zaštičene prostorne kulturno-istorijske celine:Tešnjar i Knez Miloševu ulicu. Aktivnosti u ovim prostorima moraju se odvijati kroz primenu principa usklađenog razvoja, gde se kao okosnica razvoja nameću mere zaštite definisane odlukama o utvrđivanju ove dve celine. Za stimulativniji razvoj ovih prostora reafirmisaće se Fond za zaštitu i razvoj starog gradskog jezgra u okviru koga će se programirati i realizovati planirani razvoj.


 
 Valjevo - Lajkovac - Beograd
05;  06;  07;  08;  09;  10;  11.15;  12;  14.15;  15.45;  18;

Valjevo - Ub - Beograd
05.30;  06.45;  7.45;  09; 10;  12.30;  13.30;  14.30;  16; 17;  16.50;  18;  19;

Valjevo - Novi Sad

07; 10.;  12.45 (izuzev nedeljom),  18.50;

Valjevo - Niš

16;  17.30

Valjevo - Kragujevac
08;  16;
 
Autobuska stanica Valjevo 014/221482
Evropa bus 014/232 128

TAKSI PREVOZ U VALJEVU / TAXI STANICE

ALKO taxi  014/ 243 003 
HALO taxi  014/ 290 029
KULA taxi  014/ 290 290  
MAXI taxi   014/ 222 111  
PATAK taxi   9701
PINK taxi   014/ 29 29 29
RAVNOGORAC taxi  9704 
RADIO MOBIL taxi  014/ 215 000  
VALJEVO taxi  9702

Valjevo-Beograd Centar (Prokop)
4,35;  06,00;  09,06;  12,27;  17,007;  19,59;

Valjevo-Beograd
05,04;  18,24;

Valjevo-Bar
10,47;  22,48;

Železnička stanica Valjevo   014/221697

Divcibare Ski Resort
2012 © Akter Design | Pravila korišćenja