Press "Enter" to skip to content

Građanski predlog mera za smanjenje aerozagađenja: Redovno obaveštavanje javnosti, zaštita zdravlja građana i urgentne mere na izvorima zagađenja vazduha!

Članovi novoformiranog Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu predali su zvanično na pisarnicu Gradske uprave predlog mera za smanjenje aerozagađenja, koji je adresiran na najviše organe Grada Valjeva. Građanski predlog seta mera fokusira se na 3 celine. Prva se odnosi na obaveštavanje javnosti o zagađenju vazduha, druga na mere zaštite zdravlja osetljivih grupa stanovništva i treća je usmerena na urgentne i konkretne mere za sprečavanje zagađenja vazduha na izvorima aerozagađenja. Pored detaljnijeg opisa samih mera, predlog sadrži i finansijski deo sa navedenim troškovima i novčanim iznosima koje treba izdvojiti za svaku meru. Na konferenciji za medije je rečeno da se predlaže i da se za ove mere opredele sredstva u budžetu Grada za 2022. godinu. Procenjeno je da bi troškovi realizacije ovog predloga iznosili približno 68 miliona dinara. Posebno je istaknuto da će sam odnos najviših organa gradske vlasti prema ovoj inicijativi pokazati pravu i stvarnu spremnost lokalnog rukovodstva da sarađuje sa javnošću i da se uključi u rešavanje problema aerozagađenja kao najvećeg problema u gradu.

Predlog-mera-za-smanjenje-aerozagadenja-1-727x576-1

Članica Građanskog saveta za čist vazduh Zorica Vuković, inženjer geologije koja je radni vek provela u Kosjeriću kao inspektor zaštite životne sredine, istakla je da je neophodno je redovno i kontinuirano obaveštavanje građana, posebno kada su prekomerna zagađenja vazduha. “Tada se javnost mora alarmantno obaveštavati zvučnim signalima i da se s tim u vezi preduzimaju odgovarajuće mere da bismo mogli da se zaštitimo”, rekla je Vuković.

Mere za zaštitu stanovništva, prema njenim rečima, predviđaju nabavku nano maski, koje jedino mogu da nas štite od prodiranja PM čestica duboko u pluća, kao i nabavki prečišćivača vazduha u zatvorenom prostoru namenjenih za vrtiče i škole, kao i ustanove gde se građani duže zadržavaju. “Te mere moraju biti predviđene Planom kvaliteta vazduha 2022-2027, koji je, koliko znamo, već ugovorila naša Gradska uprava. To je strateški dokument koji se dugo radi i njegovu primenu ćemo dugo čekati. Ono što je trebalo da nas sačeka u ovoj grejnoj sezoni je i kratkoročni Akcioni plan. Znamo već godinama unazad da imamo problem sa prekomerno zagađenim vazduhom, imaćemo ga i ove sezone i ništa se nije desilo. Zato smo izašli sa Građanskim predlogom mera i videćemo da li će nam organi Grada izaći u susret, usvojiti ga i primeniti”, naglasila je Zorica Vuković.

Treća grupa seta mera odnosi se na urgentna smanjena aerzagađenja vazduha na samim izvorima. Tu su glavne stavke HK “Krušik”, koja je i najveći pojedinačni zagađivač vazduha u Valjevu, i inadividualna ložišta. “Promenom energenta fabrici “Krušik”, koja troši od 50 do 75 tona dnevno sirovog uglja, doprinelo bi se smanjenju  zagađenja vazduha za oko 25%. Podrška za unapređenje energetske efikasnosti i održivo stanovanje su mere koje bi direktno uticale na smanjenje aerozagađenja koje potiče iz individualnih ložišta. Malo je domaćinstava priključeno na “Toplanu” zbog nedovoljne pokrivenosti toplovodnom mrežom i preskupih priključaka. Ono što je na Gradskoj upravi, a na nama da ukažemo, je da to treba da subvencionišu. Besplatno priključivanje omogućiti ako treba, ili da budu minimalni troškovi za to. A, ona domaćinstva koja nemaju uslove za priključenje na “Toplanu” treba subvencionisati za promenu kotlova i zdravijih energenata”, rekla je Zorica Vuković. Ona je naglasila da je izuzetno važan rad inspekcijskih službi, da treba alarmirati gradske i republičke inspekcijske službe, gradsku ekološku inspekciju da izađe na teren, da radi vanredne kontrole, da se vidi gde su izvori zagađenja, kolike su njihove emisije i da se nalože vanredne mere.

Zorica-Vukovic
Članica Grašanskog saveta za čist vazduh Zorica Vuković / Foto: Valjevska posla

Predloženo je i da se zajednički obrazuje tripartitna komisija od najviše 6 članova, koju bi činili po 2 predstavnika lokalne samouprave, Saveta za čist vazduh i nezavisni stručnjaci. Zadatak komisije bio bi da odabere i usaglasi mere koje će lokalna samouprava u Valjevu hitno preduzimati kako bi se smanjilo zagađenje vazduha u Valjevu. “Očekivano bi bilo da uspešna realizacija predloženih mera pokrene promene u celoj zajednici, te da se uz sadejstvo drugih mera lokalne samouprave, uz zajednički angažman građana i poslovnog sveta, doprinese relevantnom smanjenju zagađenja vazduha u najkraćem mogućem roku. Očekujemo od organa Grada da hitno zakažu sastanak na kome bismo usaglasili ovaj predlog mera”, rekao je Đorđe Petković, član Građanskog saveta za čist vazduh. 

Predlog-mera-aerozagadenje-kzs
Sa konferencije za medije Građanskog saveta za čist vazduh / Foto: Valjevska posla

Članica Građankog saveta za čist vazduh Slađana Stanković, koja radi kao sanitarno-ekološki inspektor u gradskom Zavodu za javno zdravlje, ukazala je da građani Valjeva udišu vazduh koji se smatra ne samo štetnim, već i opasnim po zdravlje jer su koncentracije zagađujućih čestica nekoliko puta veće od dozvoljenih. Vazduh je, kako je rekla, među svim činiocima životne sredine vodeći uzrok oboljevanja i umiranja stanovništva. Predočila je da su istraživanja pokazala da dugotrajno izlaganje zagađenju vazduha životne sredine ima za posledicu povećanje oboljevanja respiratornog, kardiovaskularnog i reproduktivnog sistema.

“Kod respiratornog sistema primećuje se povećanje bolesti kao što su bronhitis, astma, pneumonija, karcinom pluća. Te bolesti su na prvom mestu u morbiditetu svih starosnih grupa – čak 40% kod dece, kod odraslih 20%, vodeći karcinomi kod muškaraca, dok su treće po redu vodećih uzroka smrtnosti. Što se tiče kardiovaskularnog sistema, tu se beleže poremećaji cirkulacije, poremećaji ritma, hipertenzija. Kod reproduktivnog sistema – sterilitet kod oba pola, karcinomi kod muškaraca, a kod žena pobačaj, prevremeni porođaj, dok kod novorođenčadi niska telesna masa i razne anomalije”, rekla je Slađana Stanković.

Predlog-mera-za-smanjenje-aerozagadenja-2
Članice Građanskog saveta za čist vazduh u Valjevu Slađana Stanković (levo) i Zorica Vuković / Foto: Valjevska posla

Kako je Stanković istakla, naučni dokazi o povezanosti zagađenja vazduha i ljudskog zdravlja su nedvosmisleni i iz godine u godinu sve veći, potvrđujući ranije i ukazujući na nove probleme. “Posledice poremećaja izazvane aerozagađenjem ne moraju se odmah odraziti na ljudsko zdravlje, jer čovek je prilagodljiv, ali se ne zna koliko ćemo cenu da platimo kao i kada će se posledice odraziti, da li na kraju ove ili sledeće generacije, da li će se odraziti kroz izmenu genetskog potencijala, biološke vrednosti ili psihološke otpornosti našeg organizma”, predočila je Slađana Stanković i naglasila da lokalna samouprava ima veliki udeo u rešavanju problema aerozagađenja, pre svega u sprovođenju mera prevencije i zaštite životne sredine.

 

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *