Press "Enter" to skip to content

Dišite pažljivo!

Nakon pokretanja i realizacije niza uspešnih inicijativa i aktivnosti u borbi za čist vazduh u našem gradu tokom protekle zimske sezone, fokus u radu organizacije iRevolucija preko leta biće i dalje usmeren na smanjenje aerozagađenja, ali ne samo onog izazvanog štetnim materijama,već i polenom, kao i unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha u Valjevu. U sadejstvu sa Nacionalnom Ekološkom Ascocijacijom (NEA) iRevolucija otpočela je implementaciju projekta “Dišite pažljivo”, koji će u partnerstvu sa Beogradskom otvorenom školom, Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima za zaštitu životne sredine trajati do oktobra meseca. Cilj projekta je uspostavljanje kontinuiranog nezavisni građanski monitoring kvaliteta vazduha, ali i da se obezbedi dostupnost informacija o zagađenju vazduha u realnom vremenu prikazujući podatke o prosečnim časovnim i dnevnim vrednostima u saradnji sa lokalnim medijima. U okviru projekta “Dišite pažljivio”, iRevolucija je već podnela lokalnoj samoupravi građansku inicijativu za implementaciju aplikacije “Plugin koji život znači”, sa namerom da se unapredi distribucija podataka o vrednostima aerozagađenja u Valjevu koja, iako je jasno zakonski definisana, u našem gradu ne funkcioniše, i kako bi građani Valjeva blagovremeno bili upoznati sa problemima koje udišu. Predajom ove građanske inicijative, iRevolucija od lokalne samouprave traži da aplikaciju integriše na sajt grada Valjeva, te da se primarno i istovremeno inicijativa proširi na sajtove zdravstvenih ustanova, kao i na sajtove osnovnih i srednjih škola.

Disite-pazljivo

Iz iRevolucije ukazuju da u Valjevu postoji državna mreža, lokalna mreža i građanska mreža monitoringa kvaliteta vazduha, uz isticanje da se u toj “mešanoj salati” od prikupjenih podataka građani ne mogu adekvatno informisati.

“Državna prikuplja podatke i plasira ih putem sajta Agencije za zaštitu životne sredine u realnom vremenu, uz slabije održavanje, najduže je prisutna u našem gradu i uvažava visok kredibilitet. Lokalna mreža, ona koju Grad Valjevo u saradnji sa privatnom kompanijom “Institut Vatrogas” sprovodi nekoliko godina unazad informiše građane “u prošlom vremenu”. Nakon prikupljenih podataka, dnevna prekoračenja, odnosno rezultati merenja se na sajtu grada Valjeva ističu najčešće sa zakašenjem od 24 časa, neretko 48 časova. O 8e)prisutnosti alergenih polena u vazduhu da i ne govorimo. A, tek o tome da je poslednja informacija postavljena je na sajt grada 11. aprila! Građanska mreža, ne i najmanje bitna, sačinjena je od entuzijazma i želje građana koji sami doprinose da se monitoring kvaliteta vazduha zajedno sa informisanjem znatno poboljša. Na toj mreži, putem sajtova https://sensor.community/en/ i klimerko.org može se pratiti prisutnost PM2.5 i PM10 čestica u realnom vremenu. Dakle, u toj mešanoj salati od prikupljenih podataka građani se ne mogu adekvatno informisati. Ali, novost jeste razvijena aplikacija od strane Nacionalne Ekološke Asocijacije (NEA) u saradnji sa Ekstremnom ekologijom (xEco), koja zbirno prikazuje vrednosti sa svih mernih mesta u Valjevu. Od aprila ove godine, NEA i xEco su razvili aplikaciju koja prikazuje prisutnost alergenih polena u realnom vremenu. Na inicijativu naše organizacije, obe aplikacije su prilagođene za grad Valjevo, testirane i puštene u rad”, ističe Vladimir Radosavljević iz iRevolucije ukazujući da je aplikacija, osim na sajtu njegove oraganizacije, vidljiva i na sajtovima lokalnih i regionalnih medija (Valjevska Posla, Ugradu. info,  TV Valjevo plus, Televizija Marš, Valjevski, Objektiva, Vesti iz Valjeva).

Vladimir-Radosavljevic-iRevolucija
Vladimir Radosavljević, iRevolucija

Radosavljević podseća da Grad Valjevo nije doneo novi Plan kvaliteta vazduha (2022-2026) u zakonskom roku, kao važan strateški dokument, zbog čega je, kako ističe, bojazan ka unapređenju stanja u kom se nalazimo izuzetno osnovana.

“Rezutati merenja zagađenosti vazduha od početka rada stanice pokazali su da Valjevo ima ozbiljan problem sa stepenom aerozagađenja. Nekoliko godina sve se svodilo na zvanične izveštaje o koncentracijama merenih zagađujućih materija, bez adekvatne reakcije, pre svega lokalne samouprave, koja je nadležna za upravljanje zagađenjem u Valjevu. Sa podizanjem saznanja o štetnom uticaju zagađenog vazduha na zdravlje, poraslo je interesovanje građana i pritisak na uspavane institucije. Državni monitoring zastupljen u Valjevu preko automatske stanice je već pokazao da je stanje alarmantno. Podsećanja radi, po izveštaju Svetske zdravstvene organizacije u Valjevu oko 250 ljudi godišnje prerano izgubi život usled ovog problema, dok po evropskoj agenciji za zaštitu životne sredine, ovaj broj je dupliran. Od 2011. usvajanjem novog Zakona o zastiti vazduha, koji je usklađen sa EU direktivama iz ove oblasti stvoreni su uslovi za adekvatno upravljanje kvalitetom vazduha u Srbiji, naravno i u Valjevu”, kaže Radosavljević.

Kako bi osnažili participaciju građanki i građana Valjeva, iRevolucija će u okviru projekta sprovesti kampanje #DišitePažljivo, u kojoj će naši sugrađani izraziti svoj stav o situaciji sa kojom se suočavaju. Na kraju projekta predstaviće celokupnu analizu široj, zainteresovanoj javnosti, ali ipak usmerenu ka specifičnoj ciljnog grupi – entitetima uključenim u monitoring vazduha, kao i predstavnicima lokalne samouprave.

iRevolucija

Projekat Dišite Pažljivo se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole “Zeleni inkubator”, uz finansijsku podršku Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebert.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *