Press "Enter" to skip to content

CliCCHE projekat

Klimatske promene, gradovi, zajednice i jednakost u zdravlju (CliCCHE) je Erazmus+ evropski projekat koji ima za cilj da razvije i testira nova iskustva u nastavi i učenju na tehničkim fakultetima evropskih univerziteta u cilju poboljšanja znanja o strategijama prilagođavanja na klimatske promene i za ublažavanje uticaja na zdravlje ljudi u okviru projekata urbane regeneracije.

CliCCHE 1

CliCCHE partnerstvo okuplja četiri akademska partnera, istraživački centar i četiri grada iz Italije, Kipra, Portugala i Srbije: Univerzitet Kamerino, Kamerino, Italija; Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija; Nacionalni istraživački savet, Rim, Italija; Kiparski institut, Nikozija, Kipar; Univerzitetski institut iz Lisabona, Lisabon, Portugal i pridruženi gradovi: Grad Valjevo, Srbija; San Benedeto del Tronto, Italija; Lisabon, Portugal; Opština Strovolos, Kipar.

Više o projektu: www.clicche.org

CliCCHE Multiplikativni događaj u Valjevu

SOS AIR Pomozimo vazduhu

Za Srbiju, Grad Valjevo i njegova centralna gradska zona su bili predmet transdisciplinarnog projekta urbane regeneracije koji je uključio nastavnike i studente sa Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, građane, administratore, lokalne profesionalce i druge aktere iz grada Valjeva, Srbije i inostranstva u procesu zajedničkog dizajna.

Nacionalni multiplikativni događaj koji se održava u Valjevu, 14. novembra 2023. godine, se sastoji od jednodnevnog događaja koji će se odvijati u dve faze. Tokom prepodneva, u velikoj skupštinskoj sali uprave Grada Valjeva biće održan seminar o iskustvima projekta u Valjevu i odvijaće se kroz video prezentacije, debate, intervjue sa izabranim sagovornicima i učesnicima, uz predstavljanje rezultata CliCCHE projekta i širenje znanja u vezi sa uticajem klimatskih promena na urbano zdravlje i mogućnostima unapređenja urbane sredine Valjeva u pravcu povećavanja kvaliteta života u gradu. Popodnevne aktivnosti će se odnositi na distribuciju rezultata projekta direktno na licu mesta, u ciljnoj oblasti eksperimentisanja kroz participativno dešavanje. Koristeći neposredan i zanimljiv jezik javne umetnosti, pažnja će se usmeriti na temu koja posebno pogađa grad Valjevo, odnosno potrebu da se dejstvuje u pravcu smanjenja onih aerozagađenja koja dovode do neželjenih promena u lokalnoj mikroklimi. Studenti Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta će improvizovati umetničke performanse i instalacije, kako bi motivisali decu i građane da postavljaju pitanja o zdravlju i klimatskim promenama, kao i o mogućim merama ublažavanja negativnih efekata na kvalitet života u gradu. Predveče, na kraju aktivnosti, biće otvorena izložba radova studenata Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, koji su u okviru CliCCHE projekta rađeni za centralnu zonu grada Valjeva.

Ostali projektni partneri iz inostranstva će takođe prisustvovati seminaru putem video konferencije. Manifestacija „SOS AIR” održaće se uz učešće, građana, dece, predstavnika lokalne samouprave i lokalnih javnih preduzeća, nevladinog i privatnog sektora, kao i profesora i studenata sa Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.

Animatori rada sa građanima biće studenti uz doprinos lokalnih aktera. Ovaj događaj ima za cilj da transformiše dizajn u akciju, kako bi se podstakao razvoj različitih formi aktivnog građanstva svesnog problema i sposobnog da samostalno rešavaju probleme nastavljajući potencijalne buduće projekte, ali i da se studenti obuče za debatu sa građanima u pogledu njihovih budućih profesionalnih aktivnosti. Seminar za diseminaciju biće emitovan putem veb konferencije kako bi se omogućilo učešće inostranim partnerima projekta. Delovi multiplikativnog događaja će biti snimljeni i biće dostupni na veb stranici projekta: www.clicche.org

Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet (partner CliCCHE)

Program:

14. novembar 2023.

Prepodnevna sesija 10:00 – 12:00

Velika sala gradske uprave Grada Valjeva

Karađorđeva 64, prvi sprat zgrade uprave Grada Valjeva

09:00 Dolazak delegacije Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta u Valjevo

09:30 PRESS konferencija / Registracija učesnika i podela radnog materijala

10:00 Otvaranje prepodnevne sesije

10:15 Pozdravna reč – velika sala gradske uprave

10:30 Radni deo prepodnevne sesije – seminar

12:00 Završetak prepodnevne sesije

Popodnevna sesija 13:30 – 15:30

Plato ispred CZK Valjevo prema Kolubari, Čika Ljubina 25

U slučaju kiše, ulazni hol CZK Valjevo, Čika Ljubina 25

13:00 Registracija učesnika i podela radnog materijala

13:30 Početak popodnevne sesije

15:00 Otvaranje izložbe

15:30 Završetak popodnevne sesije

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *